Norsk jernbanemuseum - Trafikkutøverseksjonen

Ikke innlogget.

Logg inn


Brukersiden

Sirkulærer

Turplaner

Vedlikehold


Linker:
Velkommen til startsiden for Trafikkutøverseksjonen ved Norsk jernbanemuseum.
 
Seksjonen er ansvarlig for kjøring av egne museumstog, og for godkjente leverandører, på det Nasjonale Jernbanenettet.
 
 
 Caroline med Karettoget 6. juni 2004.
Trafikkutøver-ansvarlig (TU-ansvarlig):
Ole Gunnar Bakken
Mobil: 916 55 034  
Sikkerhetsrådgiver:
Co Eling
Mobil: 916 20 948
Teknisk leder:
Roar Stenersen
Mobil: 916 73 162
Teknisk fagansvarlig:
Geir Frydelund
Mobil: 959 82 834
Materiellandsvarlig:
Ole Ivan Fosshaug
Mobil: 474 58 636
Fører/Instruktør/Kompetanseansvarlig:
Ronny Sjonfjell Martinsen
Mobil: 474 77 880

Felles E-mail Trafikkutoversekjonen:
post@norsk-jernbanemuseum.no
 
Siste utgitte S-Sirkulære:
NrUtgittGjelder FraOmrådeOverskrift/ Innhold
001-2022 10.01.2022 11.01.2022 Trafikk Østtest
181-2021 06.12.2021 13.12.2021 Trafikk ØstKongsvingerbanen. Kongsvinger stasjon. Oppsetting av signal.
179-2021 06.12.2021 13.12.2021 Trafikk SørVestfoldbanen. Strekningen Stokke-Lauve. Opprettelse av blokkpost. Oppsetting av signal. Endring av strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet.

23.02.2006

Litt om Norsk Jernbanemuseum

Norsk Jernbanemuseum var fra 1896 et privat museum, drevet med tilskudd fra Norsk Hoved-Jernbane og NSB. I 1946 overtok NSB eierskapet til museet.

Ved delingen av NSB i 1996 ble museet, som en del av forvaltningen, lagt til Jernbaneverket med det offisielle navnet Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum.

  
 
23.02.2006

Personale i Museumstog

Kjernen i museumstogvirksomheten er basert på personer som ser verdi i å ivareta gammelt togmateriell og historie. Det gjelder både restaurering og vedlikehold av materiell, og selve museumstogkjøringen. Det er mange som legger ned et stort antall timer i dette arbeidet på sin fritid.

Det største arbeidet av de frivillige legges ned i restaurering og vedlikehold av museumsmateriell. Takket være denne innsatsen, er mye tatt vare på, og kan bevares og oppleves for ettertiden.

Vedlikehold som gjelder sikkerhet, blir utført av verksteder som er kvalifisert av JBV. For damplokomotiver utføres maskintekniske arbeider av NJM og NMT under oppsyn av NJM sin tekniske leder.

Personalet som har oppgaver i forbindelse med sikkerhetstjeneste i museumtogkjøring, er til daglig ansatt i andre togselskaper og tjenestegjør i museumstog på fritiden. De er da "ansatt" i Jernbaneverket og forholder seg til Jernbaneverket sine bestemmelser og regelverk.


 
17.03.2006
Raumabanen 12. august 2005. 


 

  

Planlagte Museumstogkjøringer:
DatoStrekningAvgangAnkomstMateriellNotater
    
    
© Einar Eide 2006