Norsk jernbanemuseum - Trafikkutøverseksjonen

Ikke innlogget.

Logg inn


Brukersiden

Sirkulærer

Turplaner

Vedlikehold


Linker:
Velkommen til startsiden for Trafikkutøverseksjonen ved Norsk jernbanemuseum.
 
Seksjonen er ansvarlig for kjøring av egne museumstog, og for godkjente leverandører, på det Nasjonale Jernbanenettet.
 
 
 Caroline med Karettoget 6. juni 2004.
Trafikkutøver-ansvarlig (TU-ansvarlig):
Ole Gunnar Bakken
Mobil: 916 55 034  
Sikkerhetsrådgiver:
Co Eling
Mobil: 916 20 948
Teknisk fagansvarlig:
Geir Frydelund
Mobil: 959 82 834
Materiellandsvarlig:
Ole Ivan Fosshaug
Mobil: 474 58 636
Fører/Instruktør/Kompetanseansvarlig:
Ronny Sjonfjell Martinsen
Mobil: 474 77 880

Felles E-mail Trafikkutoversekjonen:
post@norsk-jernbanemuseum.no
 
Siste utgitte S-Sirkulære:
NrUtgittGjelder FraOmrådeOverskrift/ Innhold
078-2023 15.06.2023 22.06.2023 Trafikk NordNORDLANDSBANEN STEINKJER STASJON ENDRING I INFRASTRUKTUR OPPSETTING AV SIGNAL
084-2023 14.06.2023 14.06.2023 Trafikk og markedTrafikkregler for jernbanenettet (TJN) - pkt. 8.10 om innkjørhovedsignal og signal 20A "Stopp" Opphevelse av S-sirkulære
081-2023 13.06.2023 20.06.2023 Trafikk ØstHOVEDBANEN OSLO S LODALEN DRIFTSBANEGÅRD ENDRING AV STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)

23.02.2006

Litt om Norsk Jernbanemuseum

Norsk Jernbanemuseum var fra 1896 et privat museum, drevet med tilskudd fra Norsk Hoved-Jernbane og NSB. I 1946 overtok NSB eierskapet til museet.

Ved delingen av NSB i 1996 ble museet, som en del av forvaltningen, lagt til Jernbaneverket med det offisielle navnet Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum.

  
 
23.02.2006

Personale i Museumstog

Kjernen i museumstogvirksomheten er basert på personer som ser verdi i å ivareta gammelt togmateriell og historie. Det gjelder både restaurering og vedlikehold av materiell, og selve museumstogkjøringen. Det er mange som legger ned et stort antall timer i dette arbeidet på sin fritid.

Det største arbeidet av de frivillige legges ned i restaurering og vedlikehold av museumsmateriell. Takket være denne innsatsen, er mye tatt vare på, og kan bevares og oppleves for ettertiden.

Vedlikehold som gjelder sikkerhet, blir utført av verksteder som er kvalifisert av JBV. For damplokomotiver utføres maskintekniske arbeider av NJM og NMT under oppsyn av NJM sin tekniske leder.

Personalet som har oppgaver i forbindelse med sikkerhetstjeneste i museumtogkjøring, er til daglig ansatt i andre togselskaper og tjenestegjør i museumstog på fritiden. De er da "ansatt" i Jernbaneverket og forholder seg til Jernbaneverket sine bestemmelser og regelverk.


 
17.03.2006
Raumabanen 12. august 2005. 


 

  

Planlagte Museumstogkjøringer:
DatoStrekningAvgangAnkomstMateriellNotater
    
    
    
© Einar Eide 2006